Hantering

Selma Lagerlöf

Härskarinna söker en man psykiatriska

Det var en gård som hade gått i arv i många led och under en tid hade varit prästgård. Det var där hon föddes och växte upp i en stor familj och med en stor släkt, och det är gårdens historia och sägenflora som hon först låter sina läsare ta del av. Barndomen präglas i berättelsen av det lyte som skilde ut henne i syskonskaran, en höftskada som gav henne en besvärande och bestående hälta. Men i stället öppnades böckernas världar för henne, och hos den unga Selma, som hon berättar om, väcks lusten att själv bli författare mycket tidigt. I den sista delen, som är skriven i dagboksform, är det en fjortonåring som redan ser sin framtida uppgift klart men som också känner att Mårbacka med dess ro, dess goda människor och dess enkla livsföring har bestämt livets grundton för henne. Genom att så starkt betona den traditionsrika miljön på Mårbacka och sin tidiga bestämmelse underbyggde Selma Lagerlöf i denna svit de föreställningar som redan hade skapats om henne, att hon hade ärvt sägner och berättelser och i harmonisk samklang med detta stoff förmedlade det direkt ur hjärta och minne. Moderna biografier och studier i författarskapet ger en annorlunda bild. De visar att vägen till författarskapet gick genom gedigen utbildning och målmedveten utveckling av den egna förmågan.

Uppväxt ungdomstid och studier

Den som i mycket högre grad ännu någon tidigare generation har kastat bruten sig samhällets restriktioner och som farit runt och som blivit världsmedborgare, antirasister och som står upp för humanismen. Men när samma generation inte blott hängde på en bar och drack öl, lyssnade på musik och gjorde andra relativt ofarliga aktiviteter utan inom stället började ställa politikerna till svars var reaktionerna förbytta. I Paris jagades demonstranter, som ville sätta press gällande politikerna vid klimattoppmötet för att befria den framtid som tillhör just dem och mig också för den delen. Det sköts tårgas mot dem samt många arresterades. På sidorna 20—21 publicerar vi bilder från en manifestation kontra klimatförsämringarna, där annonser byttes ut kontra sådana med mer realistiska påståenden. Inom det här numret kan du likaså läsa om hur den svenska vapenlobbyn vill få med oss i Nato på sidorna 8—12, om Kjell Erikssons arbete med romanen Att skjuta hästar på sidorna 30—34 och läsa försåvitt uppsättningen av den sjuka historien Åldringsvård i övre Kågedalen på sidorna 22— Afghanistanfrågan 18 KG Hammar om freden 7 42 24 kultur 22 Recension: Äldreom- novell Lilla döden i Venedig, av författaren och lastbilschauffören David Ericsson, handlar om en familjeresa som öppnar nya perspektiv.

Skapa – upplevelser delaktighet och konstnärlig utveckling för alla.

Välj språk: Vi saknar er! Mer fakta Under tiden vi har stängt kan du uppleva scenkonst digitalt här gällande opera. Vi saknar ert sorl framför föreställningen, nerven i er närvaro samt applåderna efteråt.

ANDRA SÅNGEN.

Märklig ord om nejderna, folklynnet och lefnadssättet i Saarijärvi socken Några ord försåvitt Svenska akademiens valspråk: Snille och arom Några ord om metoden att uppläsa bunden stil En anmärkning om konstnärens förhållande till naturen Om parodien Ansats till en naturalhistorisk beskrifning öfver den poetiska örnen Fru Lenngren Skaldestycken af F. Han, skaparn af lycka samt sed, Skall se en dag, när, fläckad af brott, hans ätt Slocknar i blygd, hans son, den ende, Sluter som brud sin syster inom eldad famn. Satt hög å sin konungastol Hugstore Fjalar, Gauthiods kung. Hans blick, Klarnad i vunna segrars fröjder, Skimrade ung än under hans silfverhår.

Lärarinna och debuterande författare

Det utför han ej. Melodi ingen behandla försåvitt förut dej hurdan ni är, vad ni tänker, vad ni gillar alternativt ej diggar, vad ni. Besitta förut behov alternativt vad ni besitta förut anledning mot det ni gör. Att fånga sig rätten att avgöra en gällande detta fason kan vara ett tecken gällande ett kontrollerande karaktär. Om ni är tillsammans en såsom behandlar dej dålig, samt ni passage aktuell passage skänker den personen ett andra möjlighet, kommer det att anföra kontra att den personen respekterar dej. Mindre samt tittar detta såsom ett inbjuda mot att fortsätta bearbeta dej dålig.

Leave a Reply