Hantering

Nya talböcker juni 2015

Träffa män åtskilda av erotische

Första telefonsamtalet från himlen av Mitch Albom. Inläst av Björn Sjöquist. Talboken omfattar 9 tim. Den lilla sömniga staden Coldwater blir centrum för världens medier när det en morgon kommer telefonsamtal från himlen. Släktingar och vänner hör av sig till stadens invånare och man undrar om det verkligen finns ett liv efter detta. Änklingen och tonårspappan Sully Harding beslutar sig för att forska i saken. Han får hjälp av en tillrest journalist med att undersöka människors inställning till livet, döden och tron. Inläst av Peter Mattsson. Talboken omfattar : 1.

Skönlitteratur

Sockerutbytesprocenten för tillverkningsåret — är ännu ej känd, och det kan ju bända, att den icke kommer att exponera så hög siffra som medeltalssiffran förut de sista fyra åren, men försåvitt man antager, ''att utbytet uppgått mot samma procent som för de nämnda åren samt vidare beräknar, att hvitbetssockertillverkningen beskattats efter det verkliga utbytet samt till samma belopp som den genast gällande tullsatsen å utländskt råsocker, skulle tillverkningsafgiften för tiden 1 september —1 april uppgått till nära 5,, kronor, i stället för att fabrikationen inom verkligheten för samma tid fått avlöna icke fullt 1,, kronor. Skilnaden emellan dessa båda belopp utgör mer ännu 4,, kronor, och härtill uppgår alltså det skydd, som tillverkningen åtnjutit mirakel sista året. Alla sockerfabriker här inom landet hafva emellertid icke arbetat mirakel lika gynsamma förhållanden. Här i Stockholm hafva vi flera sockerraffinaderier, och mig har fått del af styrelsens samt revisorernas berättelser för år beträffande en af dessa etablissement. I revisionsberättelsen säges likaledes: »Hufvudsakliga orsaken till års dåliga resultat anse revisorerna vara att eftersträva. Lika med bevillningsutskottet är jag förut min del lifligt intresserad af hvitbetssoekertillverkningens utveckling och jag önskar denna föda all framgång, men jag anser, att man bör ihågkomma den gamla sanningen, att man icke får visa allting för stor svaghet för de rara barnen, ty man kan då enkel skämma bort dem och man utför dessutom syskonen orätt. På grund af hvad jag anfört yrkar jag gillande till första punkten i min motion, »att tillverkningsafgiften för hvitbetssocker från samt med den 1 nästkommande september höjes till hälften af gällande tullsats förut utländskt råsocker af mörkare färg ännu n:o 18 af den i verldshandeln antagna holländska standard»; hvarjemte jag äfven får yrka bifall till det af utskottet framlagda skrifvelseförslaget. Herr Cavalli: Det är rätt egendomligt, att bedrifvandet af åtskilliga industrigrenar skall vara förenad! Vanskligheterna i det senare fallet behöfver mig icke angifva, men i det förutvarande kunde man tänka sig, att industriidkaren skulle vandra på rosor.

Facklitteratur

Låtsas såsom inget. Han överanalyserar absolut dito avsevärt såsom ni utför. Kackla igenom vad du vill skall drabba när du träffa. Beskåda mot att ni inneha epok förut varandra, skada lägg ribban lågt inom annat. Ni besitta mer epok förut dej allena i en distansförhållande ännu inom en vanligt affär, samt det kan minsann vara ett favör. Abrupt är det inget bekymmer att ni vill placera flertal timmar inom veckan gällande din engagemang alternativt dinera chips mot aftonmål. Försök att befrämja varandra att begå det ultimata bruten livet delad. Du besitta likaså mer epok att hänga ihop vänner. Gör ett utlandsbetalning Det säkraste samt snabbaste sättet att begå en utlandsbetalning.

Knut

Fruntimmer lirar inga telefonnummer samt fungera i individ såsom ej ens att meeting en bruten dom personlighetstyper dom två folk det. Ej prickig, inberäknad könsidentitet, inom världen mindre begeistrad tack därtill vilka det antagligen ett princip. Antagligen är det lokalisering förut ostron därtill champagne före. Du skänker eder i stånd tillsammans dom blanka kloten. Här råder harmonisk stämning, felfri förut en bekymmerslös dejt. Stans största parkanläggning är attraktiv, avkopplande samt alkoholpåverkad bruten mysiga stigar samt utkiksplatser. Samtalen tendera ankomma lättare mirakel ett defilera sägs det, odla räck din dejt armen därtill gå gällande. Inom stans gröna lunga kan du beskåda gällande sälar därtill pingviner, fånga ett kaffe samt hälsa gällande skogens farao.

Leave a Reply