Hantering

Other languages with Google Translate

Unga enda katoliker kontakt via webbsida

Men för att förstå kärnan av kristen tro behöver man inte gå in på någon teologisk teoretisering. Det grundläggande är att förstå vad som var syftet, centrum för Jesus liv, den sak som han helhjärtat ägnade sig åt. Det råder ingen tvekan om att Markusevangeliet korrekt har sammanfattat det med följande ord:« Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet».

Om SUK's-S

Vem är Gud? Gud är större ännu vi kan förstå, vårt språk räcker inte till för att fånga in hans verklighet. Gud har skapat alltsammans universum, allt från planeter och galaxer till minsta lilla växt och blomstra här på jorden och, inte åtminstone viktigt, de unika personer som är du och jag. Det är besvärligt att beskriva hur Gud är, skada vi kristna tror att han är fullkomligheten, han är sanningen och kärleken. Inom Gud finns relation, rörelse samt utgivande. Gud är i sin sluta natur en gemenskap av tre personer: Fadern, Sonen och den helige Själ.

Aktuellt från ärkebiskopen

S:t Lars katolska församling i Uppsala utgör av 3 medlemmar, med upp mot 75 nationaliteter. Vår kyrka är flexibel för alla som söker ett soft ställe för bön. Det är enkel att få kontakt med någon bruten våra präster, i samband med gudstjänsterna. Kyrkan är öppen varje dag kl. Dessa går däremot att följa genom vår livestreaming.

Ärkebiskopen och En värld av grannar i Malmö

Musiken under julens mässor dec 23, Vår kyrkomusiker Alexander har gjort en summering av all musik i mässorna av den 24 december till den 27 december. Så här hittar du titlar på allt som spelas samt akt till alla psalmer och liturgiska texter som sjungs under dessa dagar:  Musiklista julhelgen Adventsinsamling dec 20, Stiftets adventsinsamling går via Caritas Sverige till satsningar på utbildning och hälsa för avkomma och ungdomar i Sydsudan. Katolska kyrkan är den enda stabila och fungerande samhällsinstitutionen i det vålds- och katastrofhärjade landet, där hälften av landets invånare är barn och ungdomar under 24 år. Läs mer. Insamlingen till Sydsudan pågår till och med Trettondagen 6 januari Gåvor kan ges genom Caritas Sveriges biståndskonto: Bankgiro , Swish

Leave a Reply