Hantering

Så blev hon Simone de Beauvoir

Härskarinna för enda kön vi sextreffen

Presentationen är ofta sparsmakad och mediet involverar alltid fotografi i olika former, som rumsliga installationer eller som fotografier rätt och slätt på en vägg. Bilderna visar sig dock vid närmare betraktelse vara högst komplexa och dölja en återhållen och behärskad värld av motsättningar. Travelling with Swdish Girlfriend, © Dejan Antonijevic Laminerad lambda utskrift monterad på MDF-board med eklist Dejan Antonijevic angriper orimligheter som omsluter vår föreställningsvärld. Han visar på vardagslögnernas och myternas svagaste länkar och bryter ner ned dem till absurda och isolerade företeelser.

Böcker av de Beauvoir

Odla blev hon Simone de Beauvoir Publicerad: 09 januari kl. Hundra år inneha gått sedan Simone de Beauvoir föddes. Hennes liv innehöll många olyckor såsom kom eftervärlden till godo; de samverkade så att hon fick möjlighet att skapa en helt ny kvinnoroll. Förut mig blev hon tidigt en föredöme, faktiskt så tidigt att jag ej vet hur det gick till. Det hände långt innan jag läst något av henne.

12.6 2004 – 15.8 2004

Spets om genus och genusperspektiv Genus samt genusperspektiv Bild: SO-rummet. Ordet genus är hämtat från latinet och betyder art eller släkte. Begreppet genus används förut att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende. Genus köper därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social byggnad. Det handlar till exempel om hurdan vi hela tiden skapar normer förut manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Eftersom Sverige idag är ett land som strävar mot jämställdhet, förs kampen på flera plan. Vårt arbete för ett rättvist samhälle - kan vid sidan bruten frågor om jämställdhet mellan kvinnor tillsammans män - handla om HBTQ-personers jämställdhet och ha både med lagar samt kulturella normer att göra.

Leave a Reply