Hantering

Våld och misshandel

Möt webb män vi jaimacan

Men forskning pågår på flera platser i världen. Även i Sverige. När det här skrivs har närmare 80 personer smittats av det nya coronaviruset — som kallas nCoV eller SARS-CoV-2 och orsakar sjukdomen covid, i brist på värddjur att döpas efter. De allra flesta som smittats är kineser, men stora utbrott har även rapporterats från Italien och Iran. Drygt två tusen har avlidit av infektionen. Vilket djur som har spridit det nya coronaviruset till människan är än så länge oklart. Vad man vet är att viruset finns i fladdermöss och att det troligen förts över från fladdermössen till något av de vilda djur som säljs på marknaden i den kinesiska staden Wuhan.

Könsfördelning

Aktie som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, alldenstund undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras tillsammans åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för misshandel , vilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer inom befolkningen. Det är på ungefär dito nivå som , då 3,5 andel utsattes.

Alla separationer är olika

Inregistrera dig för Pro Registrera dig avgiftsfri Om du tar dig tid att skriva bra enkätfrågor kommer du att vara på god väg mot att få de tillförlitliga svar som ni behöver för att nå dina avsikt. Det första du måste göra är att välja vilken typ av fråga du ska använda. Vi har både öppna frågor, som ber de respondent att skriva kommentarer, och slutna frågor som ger de svarande en fastsatt uppsättning alternativ att välja mellan.

Möt webb män smeknamn

Skapa din egen tabell

Coronavirustest Hur tillförlitliga är de PCR-test såsom används i coronadiagnostiken? PCR-testet är den mest tillförlitliga metoden för att fastställa coronavirusinfektion. Testet upptäcker 95 procent bruten infektionerna och det har i flertal finländska laboratorier konstaterats vara tekniskt avsevärt bra. Utöver detta test används flertal kommersiella tillämpningar av PCR-test från annorlunda tillverkare i finländska laboratorier. Laboratorierna bedömer lämpligheten och prestandan av dessa försök innan de tas i bruk. Därjämte validerar laboratorierna testerna mot ett försök utvecklat av Corman. Även dessa försök upptäcker minst 95 procent av infektionerna. Alla PCR-test som används är avsevärt specifika, det vill säga de kan skilja till exempel det nya coronaviruset från säsongscoronaviruset. Testresultatets tillförlitlighet påverkas förutom av det använda testet även bruten hur provtagningen lyckas och tidpunkten förut provtagningen.

Innehåll på sidan

Alstra din egen tabell Här kan ni själv ta fram tabeller med konklusion från åren Läs mer om NTU Sedan har Brå årligen genomfört Nationella trygghetsundersökningen NTU vars syfte är att undersöka människors utsatthet för brott, upplevelse av oro och otrygghet samt lita för rättsväsendet, liksom brottsutsattas erfarenheter bruten kontakter med rättsväsendet. Reviderad metod Metoden för NTU reviderades undergenom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer mot post- och webbenkäter, samt att urvalet utökades och en del frågeformuleringar ändrades. Eftersom ett huvudsakligt syfte med NTU är att kunna göra jämförelser kvar tid, har en metod tagits fram för att resultattrender för perioden — ska kunna jämföras med — samt kommande år.

Leave a Reply