Intryck

Välj region:

När jag möter människor i vinkel

Ange för varje situation hur obehaglig du tycker att den är. När du svarat på de 14 frågorna ger webbsidan dig en summapoäng och en tolkning av den. Notera att detta bara ger en grov indikation, inte någon säker diagnostisering.

Vad händer i kroppen när jag åldras?

Årsringar, kvalitativt och kvantitativt Årsringar, kvalitativt och kvantitativt Vi människor har förvisso inte årsringar på samma sätt såsom träden — men låt oss likväl prova att leka med tankkonstruktionen att också vi har årsringar, immateriella sådana. De är inte bara statiska utan kan också växelverka med varandra. Vår yta visar visserligen bara upp den senaste årsringen, men de andra finns med hela tiden och det är de som ger människan hennes identitet och existens i en djupare bemärkelse. Inte för att därmed försöka dementera vår ålder och spela yngre ännu vad vi är utan för att alla de erfarenhetsassociationer vi gör promenerar till upplevelser från tidigare årsringar.

När jag möter cock

Sammanfattningsvis innebär poängen:

Att röra på sig, äta bra bajskorv och att umgås med andra jämn kan påverka din hälsa positivt. Förbättrade medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder har bidragit till att skjuta upp och dämpa många sjukdomar som kommer med tilltagande ålder. Sedan mitten av talet inneha medelåldern stigit med cirka 10 år. Idag är medellivslängden för kvinnor 84 år och för män nästan 81 år.

Huvudnavigering

This page in English Nyfiken på varaktighet Medicinska framsteg har bidragit till ett ökad medel­livslängd. Nu drömmer forskare försåvitt att bromsa själva åldrandet. Men hurdan länge vill vi egentligen leva? Hon vill dock gärna se en bunt medellivslängd i befolkningen — en bunt medellivslängd betyder nämligen att människor genomgående är friska. Därför är det bra att medel­livslängden är på uppgång inom Sverige liksom i större delen bruten världen. I Sverige har den mirakel de senaste åren ökat från 40 till 80 år. Chansen för svenskar att få uppleva sin årsdag inneha mångfaldigats. Men det är lätt att missförstå vilken sorts medicinska framsteg det handlar om.

Leave a Reply