Intryck

Lust och sex efter 50 – läs ett utdrag ur ”Ja till njutning”

Flicka som letar efter quest

Alla intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av en professionell part. Känsliga personuppgifter och insamlade data har hanterats enligt Datainspektionens rekommendationer för att säkerställa deltagarnas konfidentialitet Data har förvarats inlåsta och personuppgifter och intervjudata har förvarats separat. Deltagarna har informerats om studien och medgivit muntligt och skriftligt både vid den första kontakten och vid intervjutillfället se bilaga 1. Deltagarnas frivillighet, och möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan utan att ange skäl, har betonats i informationsmaterialet såväl som vid intervjuerna. Deltagarna erbjöds inte att läsa transkriptioner eller citat från intervjuerna.

När du vill ha sex – men inte din partner

Absolut som byråchefen Therese och lärarstudenten Karolina väljer hon bort tvåsamhetsnormen. Det köper om kvinnor som har sex utan förpliktelser men med höga krav — deras krav. Text: Malin Roos Publicerad 20 okt kl Klockan närmar sig två och Helena, 42, inneha kollat med dem i kontaktboken såsom brukar vara på men ingen kan i natt.

Sexualiteten fortsätter att utvecklas

Skada när den ena i förhållandet vill ha mindre sex än den andra kan det bli jobbigt. Sexkurser, swingersliv och tantra — vi ser avsevärt sex i media. Men det köper sällan om par som inte ligger med varandra, vilket inte betyder att alla par har massor av sex. Nej, samlagsfrekvensen är låg under somliga perioder av livet — hallå, småbarnsår!

Sammanfattning

Ej alls, menar Eva Sanner. I boken Ja till njutning visar hon att det går att ha sex gällande ett annat sätt under den armé delen av livet. Vi bjuder gällande ett utdrag ur boken! Av: SelmaStories Dela på facebook Efter femtio är väl sexlivet ett avslutat kapitel? Sexualiteten fortsätter att utvecklas Sexualiteten är ett stark kraft genom hela livet. Den får oss att utforska vår anatomi ensam och tillsammans med andra. Den driver oss framåt, får oss att ta kontakt och öppna oss samt ta språnget ut i det okända när vi går in i nya relationer.

Leave a Reply