Tips

NYinflyttad. En tidning för alla nya Danderydsbor.

Möt tjejerna från aonline

Åklagaren benämner faderns gärning som avrättning, medan försvaret hävdar nödvärn. Hanne Kjöller väljer att se händelsen i ett bredare perspektiv och ställer den viktiga frågan: Varför är det bara åringens agerande som granskas juridiskt och inte den skottskadade åringens? Vi måste lyfta frågan om nödvärnsrätten till politisk nivå.

Torsdag januari 31 2008

Därjämte har det varit vår uppgift att uppmärksamma behovet av åtgärder för att stimulera lärare tillhörande kategorier som inom dag är underrepresen- terade bland skolledarna att i ökad utsträckning söka sådana befattningar. Kapitel 1 och 2 Därefter vi i kap. Vi börjar därvid med en analys av begreppet rättigheter i form av en kronologisk presentation av hur detta begrepp utvecklats mot vad som i dag kan kallas det liberala jämställdhetsbegreppet. Vi konstaterar därnäst att man i könsrollsdebatten länge föreställde sig att om bara kvinnorna gick ut i förvärvslivet skulle andelen kvinns på högre poster automatiskt öka inom takt med den ökande förvärvsfrekvensen utstött hemmet.

Leave a Reply