Tips

Tandsköterska Halmstad

Att lära känna sexleksak

Studentkåren Så påverkar coronapandemin dig som student Den pågående pandemin påverkar Högskolans verksamhet. Begränsningarna från regeringen och Folkhälsomyndigheten uppdateras regelbundet, vilket kan leda till förändringar i din studiesituation. Vi har samlat all information om hur coronaviruset påverkar dig som student på en sida, som vi uppdaterar så snart ny information finns tillgänglig. Så påverkar coronapandemin dig som student Support från Servicecenter och Helpdesk Som ny student har du säkert många frågor om hur allt fungerar och när du behöver hjälp med något kan du vända dig till Servicecenter. Du kan kontakta dem via telefon eller mejl, eller genom att anmäla ett ärende via Helpdesk, som är vårt digitala system för olika ärenden.

Kursplan tandsköterska

Kurser Administration och organisation, 30p Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet bruten administrativt arbete vid tandvårdsklinik. Kursen skall ge kunskaper om organisation, bestämmelser samt centrala begrepp som är väsentliga i tandvården. Kursen ska även ge erfarenhet iIT—användning, ekonomi och systematiskt kvalitetsarbete. Därjämte ska kursen ge teoretiska kunskaper förut att kunna kommunicera och agera gällande ett etiskt och serviceinriktat sätt, gällande svenska och på minst ett märklig språk. Anatomi, anestesi, farmakologi, 20p Kursen ska ge kunskaper om huvudets samt halsens anatomi, samt anestesi och farmakologi med inriktning mot tandvård och muntlig hälsa. Kursen ska ge kännedom försåvitt människokroppens uppbyggnad och funktion samt bidra färdigheter för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter som att exempelvis ge infiltrationsanestesi. Examensarbete, 10p Kursen ska ge den studerande möjlighet att behandla innehållet inom ett arbetsområde inom tandvården med förbindelse till någon, eller något, av kurserna i utbildningen.

Att lära känna basaren

Vad är arbetsplatsförlagd utbildning : AFU?

Utbildningen bedrivs till största delen på läge vid skolan och består av ett hel del teori, men med inslag av praktiska övningar som till föredöme elevledda lektioner, taktiska bedömanden i ruta, skjutledarutbildning med mera. Utbildningsfältövningar där flertal ämnen vävs ihop till en full är också viktiga inslag. Att använda modern teknik som möjliggör studier gällande annan plats via internet, där odla är lämpligt, är ett ökande inslag. Studenterna ska få en förståelse förut kopplingen mellan Sveriges militärstrategiska doktrin samt Försvarsmaktens uppgifter inom ramen för svensk säkerhetspolitik.

Hjälpmedel

Distansutbildningar på yrkeshögskola Majoriteten av de YH-utbildningar som Yrkesakademin tillhandahåller går att inöva på distans. De är knutna mot en ort dit du behöver fånga dig en eller ett par gånger per termin för fysiska träffar. Däremellan kan du välja om du vill plugga från soffan, lantstället eller antagligen utomlands. Uppläggen på våra distansutbildningar tittar olika ut — några ges gällande helfart och några på halvfart.

Leave a Reply