Tips

Möten som varit 2015

Möt härskarinna Vilamoura du webmätningsprogram

Länsstyrelsen riktar kritik mot Marks kommun och bedömer tillsynen med näst sämsta betyget på en fyragradig skala. Kommunen utför tillsyn av folköl- och tobaksförsäljning, men den är inte är tillräckligt skarp. Vid tillsynen kontrolleras bara det mest grundläggande, den är i princip endast i informativt syfte. Vid misstanke eller upptäckt vidtas inga åtgärder på plats utan en annan inspektör går dit vid ett senare tillfälle.

Posts navigation

Belgiskt öl Belgien måste vara världens mest spännande och variationsrika ölland, med bryggerier som framställer mer än tusen annorlunda ölsorter. Det är alltså ingen konst att dricka ett nytt belgiskt bira, varje dag under ett år. Inneha man inte ett år på sig kan man också göra som undertecknade, åka från öst till väst, av nord till syd i det lilla landet under tre dagar, och var dag låta sig väl smaka bruten 10—15 olika ölsorter. En crash course i Belgiens särpräglade ölkultur. Mycket kan man lära sig på barer, kaféer och brasserier, men ännu bättre är det förstås om man går mot källan, till bryggerierna, och pratar tillsammans bryggmästarna. För många av Belgiens bryggerier är det en självklar del bruten verksamheten att ta emot besökare, samt gästfriheten och generositeten är stor.

Lindahl har borstat av sig skiten

Citatet av Marcel Proust bildade vinjett förut dagen Att se med nya ögon, Helsingforsföreningarnas traditionella Oktoberseminarium på Folkhälsan den 6 oktober. Kan diabetesforskningen förändra vår framtidssyn? Svaret är ja. En absolut ny syn på hälsa och livsstil måste till för att tackla den globalt explosionsartade ökningen av diabetes.

Leave a Reply